Счетоводна програма MoneyWorks от GenSoft

Едно наистина чудесно решение в областта на счетоводния софтуер и складов софтуер предлага GenSoft със своя счетоводен модул MoneyWorks. Повече от 8000 са фирмите в цял свят, предлагащи Счетоводни услуги, които ползват модулите на компанията, което е гаранция за качеството на продукта и за ползата, която той носи със себе си. Тази счетоводна програма напълно отговаря на мотото на серията – “Счетоводство по мярка за всеки”, като със своето многообразие и висока функционалност е в полза както на опитните счетоводители, така и на хората, които сами извършват своето счетоводство.

Освен за самостоятелно работещи счетоводства, програмата е предназначена и за счетоводни къщи чрез своите два режима на работа – Еднофирмено счетоводство и Многофирмено счетоводство. В режима за многофирмено счетоводство, прехвърлянето на работата от една партида на друга става лесно и удобно чрез интерфейса, който MoneyWorks предлага.

Счетоводният модул на MoneyWorks в комбинация със складовия модул от същата серия складова програма изпълнява отлично и с висока степен на точност, може би най-важната функция на тези счетоводни програми, а именно автоматичното осчетоводяване на всички операции и документи реализирани в процеса на работата на дадена фирма. Освен това, счетоводната програма е ценен помощник и при подаването на информация в НАП, като с нея автоматично изготвяте Инстрастат декларациите, а също така и цялата документация за ДДС и VIES декларацията.

Отчетността на модула се състои от един счетоводен период – година, който е разделен на 12 по-малки периода за всеки месец. В програмата са зададени всички необходими номенклатури, например каса, контрагенти, банки, валути и така нататък за по-лесната работа със счетоводната програма. Освен това е зададена възможност и за ръчно добавяне на потребителски номенклатури, а също така и добавяне на базов сметкоплан и аналитични признаци. Чрез използването на базовия сметкоплан се ускорява значително въвеждането на сметкоплана, тъй като в него се добавят най-често използваните сметки. Прибавянето на аналитични признаци, пък от своя страна дава възможност за по-голяма гъвкавост при счетоводното записване и създаването на справки.

Точно, бързото и сигурно издаване на справки е другата сила на счетоводната програма, като с нейна помощ в пъти по-бързо се съставят всички отчети за приключване на счетоводно-финансовата година, както и необходимите справки за оперативната счетоводна работа. Нещо повече, по отношение на справките, програмата е достатъчно гъвкава за да позволи специални настройки според нуждите на отделния счетоводител или компания.

Другите основни възможности на тази счетоводна програма са отчитане на амортизация във всичките и видове, каталогизиране и подреждане на документи и създаване на база данни от информация. Програмата служи и като органайзер за направените плащания, предстоящи такива, срокове за изпращане на справки и подобни.

Ако сте голяма фирма с голям склад, вероятно ще се нуждаете и от качествена складова програма, която да управялва вашите складови наличности. Благодарение на складовият модул на складовата програма на Gensoft, това става изключително лесно и бързо.

Като цяло тази счетоводна програма е един отличен инструмент, който спестява време на опитните счетоводители и е направо безценен за онези, които нямат необходимите познания за извършването на всички счетоводни операции. Точно и затова със счетоводната програма на GenSoft оперират повече от 8000 фирми в цял свят и те като доволни клиенти гарантират качеството на този продукт.

счетоводно обслужване от Brainstorm.bg

Контакти


Телефон: +359 885 329 660